Statue of Maitreya Buddha from Hong Kong

Our dear friends from Hong Kong donated a beautiful wooden statue of Meitreya Buddha to Shanta Vana. We send you many thanks and hope to meet you here soon at Shanta Vana. All meditators are welcome to Shanta Vana. Unfortunately, we still have a covid lock down in the Czech Republic now. But we believe that the situation will change and soon it will be possible to meditate together here.

Online lectures in English: Kumarajiva's Meditation Manual

Many thanks to Somaiya University in Mumbai for organizing and sharing with us Venerable Dhammadipa’s online lectures “Kumarajiva’s Meditation Manual”. The series of lectures begins on February 3. Venerable will lecture in English. Venerable is currently lecturing on the same topic in Czech language, but these lectures in English will be more detailed.

More informations about lectures and the option to register are provided in the link.
Please use Chrome or Edge to view the link (the page is not displayed well in Firefox and Internet Explorer):

kjsids.somaiya.edu/en/view-events/1006?fbclid=IwAR3oglLI8l_wWr90kqzUeFCAlZUpEYhtKsDIzs_3f3lRvqEFv8-FYlQMzyc


All past lectures are here:

www.youtube.com/playlist?list=PLS01saClHq5w2Sl-hVsoVoe6A6ttvoukJ

The series of lectures is still ongoing.

Online lectures in Czech: Kumarajiva's Meditation Manual

Bhante Dhammadipa přednáší pravidelně každou neděli v češtině na Zoomu. Tématem je rozbor textu Stručné vysvětlení meditačních metod od buddhistického učence a překladatele Kumaradžívy.   Organizátorem těchto online přednášek je skupina Theravádový buddhismus. Přihlášení a další informace najdete na jejich stránkách:www.sasana.cz/2020/12/27/bhante-dhammadipa-na-zoomu/   Již proběhlé přednášky jsou zde: www.youtube.com/playlist?list=PLVMIpnLu1KezX0jxx3zFbnwHVDIbj1oCC

Série přednášek stále probíhá.

Chinese medicine, herbs, excercise

Thanks to our friend Tzuyi Hsu (Shinko), who stayed in Shanta Vana for a long time and taught us chi-kung in Bhante courses. She has been studying Chinese medicine and other healing modalities for many years. Now we are happy to share with you a link to the Facebook page where she posts information that may help us to walk on the spiritual path.

Facebook page:
https://www.facebook.com/AcuLight-Holistic-Health-Center-103187745115229

Long-term meditation stay at Shanta Vana

Dear friends,

we have the good news for those of you who want to devote a longer period of time to meditation. For this purpose, we managed to complete the reconstruction of the former forestry. House stands on a lonely clearing in the middle of the forest about a ten-minute walk from the main houses of Shanta Vana and creates really good conditions for intensive practice. There are two small and two larger rooms, a hall, a kitchen, two bathrooms and two toilets. The building is fully equipped.

At present, Venerable Dhammadipa’s remains at the center for a longer time and can provide guidance to the meditators.

The date and length of the meditation stay should be consulted with Venerable. If you are interested, contact us at
office@dha mmadipa.org. More information about Shanta Vana is on the website dhammadipa.cz/en/shanta-vana/.

We look forward to meeting you,

Metta

Dlouhodobý meditační pobyt na Shanta Vana

Milí přátelé,

máme, pro ty z vás, kteří chtějí meditaci věnovat delší časový úsek, radostnou zprávu. Podařilo se nám k tomuto účelu dokončit rekonstrukci bývalé hájenky. Hájenka stojí na osamělé mýtince uprostřed lesa asi deset minut chůze od dosud hlavní chalupy Shanta Vany a vytváří opravdu dobré podmínky pro intenzivní praxi. Jsou v ni dva maličké a dva větší pokojíky, hala, kuchyň, dvě koupelny a dvě toalety. Objekt je plně vybaven.

V současné době lze využít i dlouhodobého vynuceného pobytu Bhanteho Dhammadipy, který může poskytnout meditujícím vedení.

Datum a délku meditačního pobytu je třeba konzultovat s Bhantem Dhammadipou. V případě zájmu nás kontaktujte na office@dhammadipa.org. Více informací o Shanta Vana je na webových stránkách dhammadipa.cz/shanta-vana/.

Těšíme se na setkání,

Mettá