Buddhistické modely reality – Abhidharmy
(Bratislava, 2015)