Vážení a milí podporovatelé Nadace Dhammadipa

04.14. 2020
Vážení a milí podporovatelé Nadace Dhammadipa,

dovolte abychom vám co nejsrdečněji poděkovali za vaše příspěvky a dary přestože víme, že na naše díky nečekáte, že podnětem pro vaši činnost je nezištná touha přispět k vytváření příznivých podmínek Bytí.

V programu Nadace Dhammadipa je vytvořit duchovní centrum Shanta Vana (Utišený les) jehož návštěvníci by se učili chápat přesah (transcendenci) tohoto světa a z toho plynoucích zákonitostí, a tím i možností jak pomoci.

Díky vám donátorům, kteří tento cíl Nadace přijali za svůj, byly získány dva domy (horní chalupa a hájenka) a pozemek pro meditační zahradu určený i pro stavbu meditační haly. Oba domy byly již zrekonstruovány a vybaveny pro ubytování. V hájence je však zatím možno využívat pouze dešťovou vodu – vrt na pitnou vodu bude realizován v polovině roku. Současně s domy proběhla resp. je v závěrečné etapě i kultivace jejich okolí a zahrad.

Kromě vašich darů se Nadace snaží využívat i státní podpory v oblasti životního prostředí. Realizován byl již projekt “Výsadba stromů” – v rámci akce “Vysadíme 10 miliónů stromů” .  Byly podány žádosti i v rámci  programu “Péče o krajinu” a  programu “Dešťovka” (akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady).

Ve snaze získávat prostředky nejen od vás ale i od státu budeme pokračovat i nadále.

Výstavba haly, vrt na pitnou vodu vč. odpovídajícího příslušenství, kůlny na uskladnění dřeva, čističky odpadních vod, další vybavení  Santa Vany – to vše nás ještě čeká.

Vážení donátoři,

ještě jednou velký dík za vaši štědrost! Spoléháme na vaši podporu i nadále! Věříme, že se s vámi na Santa Vana brzy setkáme!

Mettá!