Nahrávky

Kurz: Meditace na dech dle severní tradice + Analýza střední cesty (Madhyanta Vibhanga sútra) - 2.kapitola (Sněhov 2018)

Místo: Sněhov

Datum: 1.6. - 9.6. 2018

Klíčová slova: severní tradice, objekt dech, sútra

Přepis: není

Nahrávka: Stáhnout nebo Archive.org

Název nahrávky Tradice Objekt Klíčové slovo Vel.[MB]
001 - Úvod-madhjamika-jógačára severní   madhjamika, jógačára 30,7
002 - metoda 1 - 4 základy pozornosti severní dech pozornost 74,6
003 - metoda 2 - jednota prány a vědomí severní dech prána 54,8
004 - metoda 3 - střední cesta mezi extrémy severní dech střední cesta 118,6
005 - metoda 4 - jemné tělo severní dech jemné tělo 73,8
006 - metoda 5 - otázky severní dech otázky 52,9
007 - sútra 1 - členění překážek severní   překážky 120,3
008 - metoda 6 - příprava k meditaci severní dech   55,4
009 - metoda 7 - otázky severní dech otázky 39,2
010 - sútra 2 - překážky a jejich odstraňování severní   překážky 85,8
011 - metoda 8 - nerozdílnost šamaty a vipasány severní dech šamata, vipasána 56,5
012 - sútra 3 - naladění na takovost a překážky severní   překážky, takovost 52,1
013 - metoda 9 - dech - objekt-jemné tělo severní dech jemný dech, jemné tělo 60,6
014 - sútra 4 - překážky v dokonalostech severní   překážky 125,7
015 - metoda 10 - anapanasati severní dech anapánasati 65,6
016 - sútra 5 - překážky na cestě boddhisatvů severní   překážky 76,7
017 - metoda 11 - shrnutí metody-znaky-takovost severní dech   66,4
018 - sútra 6 - vstřebání překážek severní   překážky 78,6
019 - recitace obě   mantra 12,1

 

Kurz: Meditace na dech dle severní tradice + Analýza střední cesty (Madhyanta Vibhanga sútra) - 1. kapitola (Zaježová 2018)

Místo: Zaježová

Datum: 29.3. - 4.4. 2018

Klíčová slova: severní tradice, objekt dech, sútra

Přepis: není

Nahrávka: Stáhnout nebo Poslechnout

Název nahrávky Tradice Objekt Klíčové slovo Vel.[MB]
01 Sútra 1 - Neduální skutečnost severní   sútra 34,0
02 Metoda 1 - Meditace na dech v severní tradici severní dech mezidech 46,5
03 Metoda 2 - Otázky (mezidech, koncentrace, jemný dech) severní dech jemný dech 22,6
04 Sútra 2 - Takovost vědomí, tři úrovně reality severní   sútra 71,1
05 Metoda 3 - Předpoklady meditace vč.pozice severní   sed 63,7
06 Metoda 4 - Otázky (dech, prána, vítr, dhjány) severní dech prána, vítr, dhjány 32,1
07 Sútra 4 - Víra - předpoklad nedualistické meditace severní   sútra 91,8
08 Metoda 5 - Vítr, samádhí, stupně utišení severní dech vítr, samádhí 61,5
09 Sútra 5 - Vyjevovaní - vědomí - koncept severní   sútra 58,3
10 Metoda 6 - Anapána sati dle jižní a severní tradice obě dech anapána 57,7
11 Sútra 6 - Prosycování vědomí - samsára, takovost severní   sútra 107,5
12 Metoda 7 - Zjemňování dechu severní   jemný dech 53,9
13 Sútra 7 - Jak chápat realitu severní   sútra 76,1
14 Metoda 8 - Koncentrace, meridiány severní   meridiány, koncentrace 48,8

 

Kurz: Úvod do mahajánového konceptu meditace + Sútra o rozvázání uzlů (Sandhinirmočanasútra) (Sněhov 2017)

Místo: Sněhov

Datum: 27.5. - 3.6. 2017

Klíčová slova: severní tradice, objekt takovost, mahájána

Přepis: není

Nahrávka: Stáhnout nebo Archive.org

Název nahrávky Tradice Objekt Klíčové slovo Vel.[MB]
01. Úvod do mahájánového konceptu meditace severní takovost   52,9
02. Meditace na dech severní dech   64,8
03. Dech - prostředek k pochopení vědomí severní dech   44,2
04. Sůtra 1 - nejáství osob a nejáství věcí severní takovost sútra 97,8
05. Diskuse - překážky v meditaci severní dech překážky 80,3
06. Sůtra o rozvázání uzlů 2 - šamata - vipasána severní takovost sútra 105,0
07. Nedualistický stav vědomí severní takovost takovost 21,9
08. Sůtra 3 - jóga - spojení se skutečným severní takovost sútra 85,4
09. Prána - ovládnutí počitků severní dech prána 59,7
10. Sůtra o rozvázání uzlů 4 - popření tělesnosti severní takovost sútra 95,5
11. Přímá zkušenost objektu - takovost severní takovost takovost 42,0
12. Sůtra 5 - Je rozdíl mezi šamatou a vipasanou? severní takovost sútra 73,2
13. Shrnutí metody severní takovost metoda 48,6
14. Sůtra o rozvázání uzlů 6 - Jediná realita severní takovost sútra 79,9
Diamantové dháraní severní   mantra 4,9
Mantra bodhisattvy medicíny medicíny severní   mantra 0,5
Recitace 1.den obě   mantra 15,6

 


Záznamy: 1 - 3 ze 47
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>