Knihy a texty

Kromě přednášek a kurzů Ctihodného Dhammadípy je třeba zmínit i jeho překladatelskou činnost. Mimořádná jazyková vybavenost a vlastní hluboká duchovní zkušenost Theravády i Mahajány dává Ctihodnému schopnost dokonale překládat původní texty.

 

V nakladatelství DharmaGaia vyšel v roce 2009 jeho překlad jednoho z největších děl světové spirituality "ŠANTIDÉVA - Uvedení na cestu k probuzení", který také opatřil velmi cenným komentářem.

Ve spolupráci s taiwanskou Buddha Educational Foundation vydal v roce 2018 další klíčové dílo mahajánového buddhismu Sandhinirmočanasútra (Sútra o rozvázání uzlů).

Nedávno Ctihodný dokončil překlad spisu Mahayana Sraddhotpada (Probuzení víry v Mahajánu), ten se nyní připravuje k tisku.

 

 

Přepisy přednášek najdete zde.