Nadace Dhammadipa

Bhante nezapomíná ani na svou vlast. Založil nadaci DHAMMADIPA, na jejímž účtu shromážďuje prostředky získané od donátorů z domova i ze světa. Prostředky nadaci plynou také z přednáškové činnosti Ctihodného na zahraničních univerzitách. Cílem nadace je výstavba meditačního centra SHANTA VANA.  Centrum bude určeno pro všechny buddhistické skupiny - v duchu Ctihodného teze „Je jen jeden buddhismus“. Více informací o meditačním centru naleznete v sekci SHANTA VANA.

 

Nadace Dhammadipa je oficiálně schválená nezisková organizace. Nadace byla založena za účelem výstavby nového meditačního centra SHANTA VANA na Snehově v České republice. Cílem projektu je poskytnout otevřený prostor, který by jogínové a meditující mohli využívat pro dosažení vyššího duchovního poznání.

 

Název nadace: Nadace DHAMMADIPA
Výkonný ředitel: Bhante Dhammadipa (Tomáš Gutmann)
Finanční ředitel: Ing. Tomáš Sivok

 

IČO: 054 99 712
Spisová značka: N 305 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Den zápisu: 21. října 2016
Sídlo:   Nadace Dhammadipa
            Bobov č.ev. 676
            468 22 Malá Skála
            Česká republika

 

Banka: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 115-3425910257/0100
IBAN: CZ55 0100 0001 1534 2591 0257

 

Kontakt: office@dhammadipa.org
              www.dhammadipa.org