Bhante nezapomíná ani na svou vlast. Založil nadaci DHAMMADIPA, na jejímž účtu shromážďuje prostředky získané od donátorů z domova i ze světa. Prostředky nadaci plynou také z přednáškové činnosti Ctihodného na zahraničních univerzitách. Cílem nadace je výstavba meditačního centra Shanta Vana.

IČO: 054 99 712
Spisová značka: N 305 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Den zápisu: 21. října 2016
Sídlo: Bobov č.ev. 676, 468 22 Malá Skála
 
Číslo účtu: 115-3425910257/0100
IBAN: CZ55 0100 0001 1534 2591 0257
 
 
Email: office@dhammadipa.org