Představení nadace

Bhante nezapomíná ani na svou vlast. Založil nadaci DHAMMADIPA, na jejímž účtu shromážďuje prostředky získané od donátorů z domova i ze světa. Prostředky nadaci plynou také z přednáškové činnosti Ctihodného na zahraničních univerzitách. Cílem nadace je výstavba meditačního centra SHANTA VANA. Centrum bude určeno pro všechny buddhistické skupiny - v duchu Ctihodného teze „Je jen jeden buddhismus“.

Nadace Dhammadipa je oficiálně schválená nezisková organizace. Cílem projektu je poskytnout otevřený prostor, který by jogínové a meditující mohli využívat pro dosažení vyššího duchovního poznání.