Čtyři brahmaviháry (Zaježová 2017)

Čtyři brahmaviháry (Zaježová 2017)

Téma: Čtyři brahmaviháry

Místo: Zaježová

Datum: 30.4. - 20.4.2017

Klíčová slova: severní tradice, brahmaviháry

Nahrávka: stáhnout nebo archive.org

Název nahrávky Tradice Objekt Klíčové slovo Vel.[MB]
01 Úvod + různé tradice buddhismu obě 4 brahmaviháry tradice 35,0
02 Mettá 1 - pozornost obě 4 brahmaviháry mettá 81,0
03 Mettá 2 - čtyři ujištění obě 4 brahmaviháry mettá 87,2
04 Mettá 3 - nerozlišující moudrost obě 4 brahmaviháry mettá 52,0
05 Mettá 4 - rozbíjení hranic obě 4 brahmaviháry mettá 5,0
06 Mettá 5 - utišení obě 4 brahmaviháry mettá 44,6
07 Mettá 6 - utišení - devět přebývání obě 4 brahmaviháry mettá 90,6
08 Mettá 7 - dvanáct druhů bytostí obě 4 brahmaviháry mettá 50,1
09 Mettá 8 - překážky obě 4 brahmaviháry mettá 39,0
10 Řízená meditace mettá obě 4 brahmaviháry mettá 75,9
11 Karuná 1 obě 4 brahmaviháry karuná 27,1
12 Karuná 2 obě 4 brahmaviháry karuná 42,2
13 Mantra velkého soucitu - vysvětlení severní 4 brahmaviháry karuná 72,2
14 Mudita + upekha obě 4 brahmaviháry upekha 38,2
15 Otázky 1 obě 4 brahmaviháry otázky 76,6
16 Otázky 2 obě 4 brahmaviháry otázky 90,1
17 Otázky 3 obě 4 brahmaviháry otázky 101,0
18 Otázky 4 obě 4 brahmaviháry otázky 133,0
19 Otázky 5 obě 4 brahmaviháry otázky 121,0
20 Otázky 6 obě 4 brahmaviháry otázky 31,4