Sandhinirmočanasútra – Sútra Rozvázání uzlů

Článek: Sandhinirmočanasútra – Sútra Rozvázání uzlů
(2.11.2018)
kniha Sútra Rozvázání uzlů: zde
článek ke stažení: google disk, facebook

Výjimečné jazykové nadání umožňuje Bhantemu Dhammadipovy překlady z a do různých jazyků. Nyní máme možnost získat jeho překlad klasického textu „Sandhinirmočanasútra“ (Ťie Šen Mi Ťin) v češtině “Sútra Rozvázání uzlů”.

Tato sútra patří do středního období mahájánového buddhismu. Ve verzi, která nyní vyšla se objevila někdy na začátku dynastie Gupta, v době zlatého věku rozkvětu indické kultury a písemnictví v sanskrtu. Dle dochované tradice existovala tato sútra jednak v obsáhlé verzi o sto tisících verších, jednak ve verzi zkrácené na tisíc pět set veršů. Kratší verze zachovaná v tibetštině a čínštině je základem tohoto textu.

Složené slovo “sandhinirmočana” má, ve smyslu rozvázání nebo vysvětlení uzlů či tajemství, pět významů: Za prvé text vysvětluje hluboký význam pojmu těla pravdy (dharmakája), jinak těžko pochopitelný. Za druhé rozvazuje pevné uzly, jako uzel prosycení vědomí nevědomostí (avidjavásana), které jsou pro osoby světské i pro posluchače a buddhy pro sebe (pratjekabuddha) nerozvazatelné. Za třetí vysvětluje moudrost, která odhaluje tajemství pravdy. Za čtvrté vyjevuje uzly, které je třeba rozvázat. Za páté vysvětluje odhalení tajemství
konečného významu nauky.

Dílo je rozděleno do těchto kapitol:

Kapitola 1. – ÚVOD

Kapitola 2. – O NEJVYŠSÍ PRAVDĚ

Kapitola 3. – O VĚDOMÍ, MYSLI A ROZLIŠUJÍCÍM MYŠLENÍ

Kapitola 4. – O PODSTATĚ VŠECH JSOUCEN

Kapitola 5. – O BEZPODSTATNOSTI VŠECH JSOUCEN

Kapitola 6. – O JÓZE

Kapitola 7. – O (šesti) DOKONALOSTECH (páramí)

Kapitola 8. – O ČINNOSTI TATHÁGATŮ

Text této sútry stejně jako základní část “Traktátu o základech praxe jogínů” (Jógačárabhúmišástra) se dá rozdělit na tři části. Druhá až pátá kapitola vysvětluje okruh působnosti jógy (góčara), kapitoly šestá a sedmá vysvětlují jednání podle jógy (áčára) a kapitola osmá vysvětluje důsledky praxe jógy (phala). Jestliže přidáme část úvodní, první kapitolu, která vysvětluje příčiny učení této sútry (nidána), obsah sútry pak tvoří čtyř základní části. Někteří učenci hovoří o pěti částech s tím, že konec osmé kapitoly, který vysvětluje název, pod kterým má být sútra uctívána, považují za pátou část, protože tvoří zvlášť významnou část textu.

Právě dokončená knižní podoba této sútry byla vydána díky spolupráci Nadace Dhammadipa a taiwanské nadace “Buddha Educational Foundation“.

JH