Kumarajiva’s Meditation Manual

Online lecture series: Kumarajiva’s Meditation Manual
Place: Somaiya Vidyavihar University (somaiya.edu), Mumbai, India
Date: 02.03. 2021 – lectures are still ongoing

Audio: Download or Archive.org

Video: YouTube

Bhante’s working version of English translation: here

We thank Somaiya University (somaiya.edu) for their kindness and for sharing the online lectures.

Next Wednesday, 30th June 2021, will be the last lecture of the series on Kumarajiva’s meditation text. There will be a summer break till the end of August and we will resume reading the text again in September. You will hear from us closer to time, about the date from which we start again.


This is the series of lectures by Ven. Dhammadipa, starting from 3rd Feb 2021, organized by KJ Somaiya Institute of Dharma Studies, Somaiya Vidyavihar University. These teachings are based on one of the three meditation manuals ascribed to Kumarajiva in Chinese catalogues: the Chanfa yaojie, which Ven. Dhammadipa has translated into English. The special features of the text are the incorporation of bodhisattva ideas into classical Buddhist meditation. He will use selections from the text to explicate the meditation method in comparative light, drawing extensively upon his study of the Abhidharmakosa and his long years of study and practice guided by his teachers of the forest tradition in Sri Lanka and Burma.

The schedule is weekly, every Wednesday, for a duration of 2 months.
Teaching Commence: Wednesday, 3rd Feb. 2021
Schedule: Teachings: 6.00 pm to 7.00 pm; Discussion: 7.00 pm to 7.30 pm
For enquiries: dharmastudies@somaiya.edu
More information about lectures are in the link below. Please, use Chrome or Edge to view the link (the page doesn’t display well in Firefox and Internet Explorer):
https://kjsids.somaiya.edu/en/view-events/1006…

Kumaradžíva

Série online přednášek: Výklad textu Stručné vysvětlení meditačních metod od Kumaradžívy
Místo: Shanta Vana
Datum: 27.12. 2020 – přednášky stále probíhají

Audio: stáhnout nebo archive.org

Video: youtube

Bhanteho rozpracovaný anglický překlad: zde


Velmi děkujeme panu Jaroslavovi Holečkovi (buddhismus.webnode.cz) za přepis nahrávek, který postupně doplňuje a za jeho překlad anglického textu. Přepis ani český překlad anglického textu nejsou Bhantem autorizovány.
Přepis přednášek: stáhnout nebo archive.org
Překlad anglického textu do češtiny: zde


Bhante podává výklad každou neděli. Poslední letní přednáška je 27.6., poté budou přednášky přerušeny a Bhante bude pokračovat v dalším výkladu na podzim. Organizátorem těchto online přednášek je skupina Theravádový buddhismus. Přihlášení na přednášky a doplňující informace najdete na jejich stránkách:
https://www.sasana.cz/2020/12/27/bhante-dhammadipa-na-zoomu/

Série přednášek je věnována rozboru textu Stručné vysvětlení meditačních metod (Brief Explanations of Meditation Methods). Text je připisován významnému buddhistickému učenci a překladateli Kumaradžívovi, který nejprve studoval učení tzv. tradičních buddhistických škol, posléze se však začal věnovat mahájánovým naukám. Kumaradžívův text se věnuje rozboru praxi džhán (v sanskrtu dhján), meditativních vnorů, a je založen na učení tradiční školy sauntantrika, jedná se však zároveň o intepretaci z pohledu mahájánového buddhismu. Tento přístup se podobá způsobu výuky bhanteho Dhammadípy, který svůj základní meditační trénink podstoupil v jižním buddhismu, tj. théravádové tradici, kterou ale nyní interpretuje z pohledu mahájánového, tj. severního buddhismu.

以四無量心修淨土法門第二講

以四無量心修淨土法門第二講 (Practicing Brahmavihara with the Pure Land Methodology, Hong Kong)
by Venerable Dhammadipa (性空法師) in Chinese
Cantonese translation by Venerable Shi Dao Yuan (道源法師)

Date: 03.02. – 05.18. 2020
Place: 淨薈 The Pureland Assembly, Hong Kong (purelandassembly.org)

Audio: Download or Archive.org
Video and texts for the lectures (download texts at the bottom of the page): purelandassembly.org/activity/2020/ven-dhammadipa.html

以淨土法門修四無量心
(講經及禪修系列共6講)
性空法師主講,道源法師粵語翻譯 時間:
上午9:00-下午16:00
第一講: 3月2號星期一
第二講: 3月9號星期一
第三講: 3月16號星期一
第四講: 3月23號星期一
第五講: 3月29號星期日
第六講: 4月6號星期一
第七講: 4月20號星期一
第八講: 4月27號星期一