Kumaradžíva – Stručné vyvsvětlení meditačních metod

Série online přednášek: Výklad textu Stručné vysvětlení meditačních metod od Kumaradžívy
Místo: Shanta Vana
Datum: 27.12. 2020 – 21.11. 2011

Audio: stáhnout nebo archive.org

Video: youtube

Bhanteho rozpracovaný anglický překlad: stáhnout nebo archive.org

Velmi děkujeme panu Jaroslavovi Holečkovi (buddhismus.webnode.cz) za přepis nahrávek, který postupně doplňuje a za jeho překlad anglického textu.
Přepis ani český překlad anglického textu nejsou Bhantem autorizovány.
Jaroslavovo přepis přednášek: stáhnout nebo archive.org
Jaroslavovo překlad Bhanteho anglického textu: stáhnout nebo archive.org


Akt. 27.12. 2021: Děkujeme skupině Théravádový buddhismus, že nám nyní poskytli audio záznamy přednášek. Zveřejnili jsme všechny záznamy kromě 22. přednášky, která je ukončena v polovině. Přednášku zkusíme doplnit později. Také bychom rádi doplnili poslední tři listopadové záznamy, kde Bhante přednášel na téma Sútra srdce. Pokusíme se domluvit s Théravádovým buddhismem, aby nám dali i tyto chybějící záznamy.

Video záznamy zveřejní Théravádový buddhismus později na svém Youtube kanále.

Série přednášek je věnována rozboru textu Stručné vysvětlení meditačních metod (Brief Explanations of Meditation Methods). Text je připisován významnému buddhistickému učenci a překladateli Kumaradžívovi, který nejprve studoval učení tzv. tradičních buddhistických škol, posléze se však začal věnovat mahájánovým naukám. Kumaradžívův text se věnuje rozboru praxi džhán (v sanskrtu dhján), meditativních vnorů, a je založen na učení tradiční školy sauntantrika, jedná se však zároveň o intepretaci z pohledu mahájánového buddhismu. Tento přístup se podobá způsobu výuky bhanteho Dhammadípy, který svůj základní meditační trénink podstoupil v jižním buddhismu, tj. théravádové tradici, kterou ale nyní interpretuje z pohledu mahájánového, tj. severního buddhismu.

Kumarajiva’s Meditation Manual

Online lecture series: Kumarajiva’s Meditation Manual
Place: Somaiya Vidyavihar University (somaiya.edu), Mumbai, India
Date: 02.03. 2021 – 10.20. 2021

Audio: Download or Archive.org
Video: YouTube
Bhante’s working version of English translation: here

We thank Somaiya University (somaiya.edu) for their kindness and for sharing the these great lectures.


This is the series of lectures by Ven. Dhammadipa, starting from 3rd Feb 2021, organized by KJ Somaiya Institute of Dharma Studies, Somaiya Vidyavihar University. These teachings are based on one of the three meditation manuals ascribed to Kumarajiva in Chinese catalogues: the Chanfa yaojie, which Ven. Dhammadipa has translated into English. The special features of the text are the incorporation of bodhisattva ideas into classical Buddhist meditation. He will use selections from the text to explicate the meditation method in comparative light, drawing extensively upon his study of the Abhidharmakosa and his long years of study and practice guided by his teachers of the forest tradition in Sri Lanka and Burma.