Meditace na čtyři elementy + Sútra Velká sloní stopa
(Sněhov, 2015)