Meditace na dech + Sútra o rozvázání uzlů – 7. kapitola
(Zaježová, 2016)