Meditace na dech + Sútra o rozvázání uzlů – 8.kapitola
(Sněhov, 2016)