O buddhismu a jeho praktikování
(Slovanská Občina Třinec, 2019)