V plném vědomí
(Cesty víry - Česká televize, 2021)