Šántidéva – Uvedení na cestu k probuzení

Bódhičarjávatára
ze sanskrtského originálu přeložil bhiku Dhammadípa

https://dharmagaia.cz/kniha/uvedeni-na-cestu-k-probuzeni/

Vydavatelství:  DharmaGaia (www.dharmagaia.cz)

Rok vydání: 2000

Počet stran: 295

Anotace:

Indický buddhistický filosof a básník Šántidéva (8. století), jenž působil na slavné buddhistické universitě Nálanda, je považován za jednoho z nejvlivnějších myslitelů filosofické školy madhjamaka. V Tibetu je dodnes uctíván jako mahájánový světec a tantrický siddha

Jeho didaktická báseň Bódhičarjávatára (Uvedení na cestu k probuzení) představuje jeden z nejdůležitějších a nejpřekládanějších textů o teorii a praxi mahájánového buddhismu. V Tibetu se tato kniha během času stala standardní učebnicí s detailními instrukcemi pro altruistickou praxi bódhisattvy, především rozvoje probuzené mysli (bódhičitta). Rovněž současný 14. dalajlama tento text komentoval, často ho používá při výkladu nauky a hojně z něj cituje.

Kniha vychází s rozsáhlým komentářem překladatele, českého buddhistického mnicha Dhammadípy. Úvodní studii o autorovi a o mahájánovém buddhismu napsal anglický buddholog Paul Williams, doslov Jiří Holba.

ISBN: 80-85905-15-9

Kapitoly
Všeobecný úvod: Šántidéva a jeho svět
Pŕedmluva překladatele
1. Chvála vůle k probuzení
2 Doznání zlých skutků
3. Osvojení probuzené mysli
4. Péče o probuzenou mysl
5. Zachování moudré duchapřítomnosti
6. Dokonalá trpělivost
7.Dokonalé úsilí
8. Dokonalé pohroužení
9. Dokonalé poznání
10. Věnování zásluh všem bytostem, aby dosáhly probuzení
Komentář neboli průvodce textem
Doslov editora
Bibliografie
Rejstřík