Úvod do Vyvstání víry v Mahajánu

Téma: Úvod do Vyvstání víry v Mahajánu
Místo: Praha
Datum: 16.10. 2010

Nahrávka: stáhnout nebo archive.org
Pozn.: velký šum

Název nahrávky Tradice Objekt Téma
Vysvětlení 8 druhů vědomí severní mysl druhy vědomí
Mysl objekt utišení i moudrosti severní mysl utišení