Indická filosofie

Egon Bondy, Jiří Holba (ed.), Petr Kužel (ed.)
Nakladatel: DharmaGaia 2022

Kniha: https://dharmagaia.cz/kniha/indicka-filosofie/

Kniha představuje v češtině nejmodernější systematické zpracování dějin indické filosofie od jejich počátků až po období novověku. Přes svou nespornou erudovanost je psána přístupně a čtivým jazykem. Oproti původnímu vydání je doplněna současnou odbornou literaturou a bohatým poznámkovým aparátem, který vychází ze stavu současného indologického bádání. V této podobě vychází kniha poprvé. K vydání připravili, doprovodné studie napsali a poznámkami opatřili Petr Kužel a Jiří Holba.

„Všechny mimoevropské filosofie mají zajisté svoje vlastní specifikum, což je dáno odlišnými společenskými a historickými podmínkami. Avšak už při jen trochu bližším poznání objevíme v nich všech neobyčejně mnoho společného s evropskou filosofií. Je možno říci, že filosofie jakožto jedna z lidských forem poznání světa je jednotná a rozdíl je jen v rozdílném akcentování některých otázek. … Bohatství indické filosofie je veliké a filosofové tu v řadě případů došli k některým řešením evropským dříve než v Evropě. Většinou je však indická filosofie jiným světem. Kdybych se nebyl býval zabýval indickou filosofií od mládí, nebyl bych nikdy býval schopen a ani bych se nebyl odvážil o ní psát. … Ve skutečnosti nejsou v indické filosofii žádná ‚hluboká tajemství východu‘, ale jen jako kdekoli jinde těžká, namáhavá a prozaická práce. To je to, co jsem chtěl v předkládaném svazku Poznámek ukázat.“ – Egon Bondy

Pojednání o smrti v buddhismu

Pojednání o smrti v buddhismu – Příspěvek Ctihodného Dhammadípy do kolektivní monografie Slavomíra Gálika a kolektivu „K problému univerzálnosti a aktuálnosti mystickej smrti“:

Článek: stáhnout nebo archive.org