Nágárdžuna: Filosofie střední cesty

Jiří Holba
Nakladatel: Oikoymenh 2013

Kniha: https://www.oikoymenh.cz/nagardzuna-filosofie-stredni-cesty/

Anotace
Sborník sedmi článků týkajících se filosoficky i nábožensky velmidůležité mahájánové buddhistické školy madhjamaka („škola střednícesty“). Základem nesubstančního modelu madhjamaky je naukao prázdnotě (šúnjatá) všech jsoucen, tzn. že všechna jsoucna bez výjimkyjsou prázdná od vlastního bytí (svabháva). Autoři článků (J.Garfield, S. Matsumoto, C. Oetke, S. Ruegg, M. Siderits, T. Tillemans,P. Williams) jsou filosofové patřící mezi významné buddhology. Edičně připravil a předmluvou opatřil J. Holba.