Indická filosofie

Egon Bondy, Jiří Holba (ed.), Petr Kužel (ed.)
Nakladatel: DharmaGaia 2022

Kniha: https://dharmagaia.cz/kniha/indicka-filosofie/

Kniha představuje v češtině nejmodernější systematické zpracování dějin indické filosofie od jejich počátků až po období novověku. Přes svou nespornou erudovanost je psána přístupně a čtivým jazykem. Oproti původnímu vydání je doplněna současnou odbornou literaturou a bohatým poznámkovým aparátem, který vychází ze stavu současného indologického bádání. V této podobě vychází kniha poprvé. K vydání připravili, doprovodné studie napsali a poznámkami opatřili Petr Kužel a Jiří Holba.

„Všechny mimoevropské filosofie mají zajisté svoje vlastní specifikum, což je dáno odlišnými společenskými a historickými podmínkami. Avšak už při jen trochu bližším poznání objevíme v nich všech neobyčejně mnoho společného s evropskou filosofií. Je možno říci, že filosofie jakožto jedna z lidských forem poznání světa je jednotná a rozdíl je jen v rozdílném akcentování některých otázek. … Bohatství indické filosofie je veliké a filosofové tu v řadě případů došli k některým řešením evropským dříve než v Evropě. Většinou je však indická filosofie jiným světem. Kdybych se nebyl býval zabýval indickou filosofií od mládí, nebyl bych nikdy býval schopen a ani bych se nebyl odvážil o ní psát. … Ve skutečnosti nejsou v indické filosofii žádná ‚hluboká tajemství východu‘, ale jen jako kdekoli jinde těžká, namáhavá a prozaická práce. To je to, co jsem chtěl v předkládaném svazku Poznámek ukázat.“ – Egon Bondy

Meditace pro život

Autor: Geše Rabten
Přeložil: Jiří Bílek (Rabten Čhödarling)

Vydavatelství: Edice Rabten

Rok vydání: 2019

Počet stran: 99

Distribuce: Rabten Čhödarling

Anotace:

V létě roku 1980 během několika týdnů, vždy v neděli vpodvečer, vysvětloval Geše Rabten studentům v tehdejším Tharpa Čoelingu ve Švýcarsku, co je meditace a jaký má vztah k běžnému, každodennímu životu. Jeho velmi praktické, snadno pochopitelné a užitečné rady jsou obsahem této knížky.

ISBN: 978-2-88925-063-9

Snadná cesta

Autor: Pančen Losang Čokji Gjelcen

Přeložil: Jiří Bílek (Rabten Čhödarling)

Vydavatelství: Edice Rabten

Rok vydání: 2016

Počet stran: 158

Distribuce: Rabten Čhödarling

Anotace:
Kniha “Snadná cesta” představuje českým čtenářům podivuhodnou a proslulou tradici učení, v tibetštině nazývanou Lamrim (v sanskrtu Bodhipathakrama, česky Stupně cesty), která jasným a systematickým způsobem shrnuje esenci veškerých Buddhových Učení do snadno pochopitelné a aplikovatelné cesty postupného rozvoje mysli, od prvních krůčků úplného začátečníka až po nejvyšší stav dokonale dovršeného Buddhy. Někteří lidé se někdy mylně domnívají, že Lamrim je jakýsi druh tradičního učení, který je spojen výhradně s jednou z tradic tibetského buddhismu. Ale to je naprostý omyl. Lamrim není učení jediné tibetské tradice. Lamrim je učení všech velkých indických i tibetských Mistrů všech tradic. Někteří ho nazývají “Lamrim”, jiní mu dávají jiná jména; jeho podstatným smyslem je tzv. cesta Tří bytostí, a ta je sama jádrem a srdcem veškerých učení, která kdy předávali velcí indičtí Mistři minulosti, a totéž platí pro všechny opravdové velké Mistry všech tibetských tradic.

ISBN: 978-2-88925-063-9