Kromě přednášek a kurzů Ctihodného Dhammadípy je třeba zmínit i jeho překladatelskou činnost. Mimořádná jazyková vybavenost a vlastní hluboká duchovní zkušenost Theravády i Mahajány dává Ctihodnému schopnost dokonale překládat původní texty. 

V nakladatelství DharmaGaia vyšel v roce 2009 jeho překlad jednoho z největších děl světové spirituality "ŠANTIDÉVA - Uvedení na cestu k probuzení", který také opatřil velmi cenným komentářem.
 
Ve spolupráci s taiwanskou Buddha Educational Foundation vydal v roce 2018 další klíčové dílo mahajánového buddhismu Sandhinirmočanasútra (Sútra o rozvázání uzlů).
 
Nedávno Ctihodný dokončil překlad spisu Mahayana Sraddhotpada (Probuzení víry v Mahajánu), ten se nyní připravuje k tisku.

Texty

Pojednání o smrti v buddhismu - Příspěvek Ctihodného Dhammadípy do kolektivní monografie Slavomíra Gálika a kolektivu „K problému univerzálnosti a aktuálnosti mystickej smrti“:

Uloz.to

 

Sútra rozvázání uzlů: 6. kapitola - určeno zejména pro účastníky kursu Ctihodného Dhammadipy na FTV UK  2016-2017:

Uloz.to

 

Přepisy nahrávek:

www.dhammadipa.cz/ke-stazeni/nahravky-prednasek/prepis-nahravek/

 

Texty v cizích jazycích

Najdete zde:

www.dhammadipa.cz/en/recordings-texts