Kumaradžíva (Shanta Vana 2020)

Kumaradžíva (Shanta Vana 2020)

Série přednášek: Výklad textu Stručné vysvětlení meditačních metod od Kumaradžívy

Místo: Shanta Vana

Datum: 27.12. 2020

Bhanteho rozpracovaný anglický překlad textu: zde

Nahrávka: stáhnout nebo archive.org

 

Bhante bude pokračovat ve výkladu každou neděli. Organizátorem těchto online přednášek je skupina Theravádový buddhismus. Přihlášení na přednášky a doplňující informace najdete na jejich stránkách: https://www.sasana.cz/2020/12/27/bhante-dhammadipa-na-zoomu/

 

video č.1, video č.2

Plánovaná série přednášek je věnována rozboru textu Stručné vysvětlení meditačních metod (Brief Explanations of Meditation Methods). Text je připisován významnému buddhistickému učenci a překladateli Kumaradžívovi, který nejprve studoval učení tzv. tradičních buddhistických škol, posléze se však začal věnovat mahájánovým naukám. Kumaradžívův text se věnuje rozboru praxi džhán (v sanskrtu dhján), meditativních vnorů, a je založen na učení tradiční školy sauntantrika, jedná se však zároveň o intepretaci z pohledu mahájánového buddhismu. Tento přístup se podobá způsobu výuky bhanteho Dhammadípy, který svůj základní meditační trénink podstoupil v jižním buddhismu, tj. théravádové tradici, kterou ale nyní interpretuje z pohledu mahájánového, tj. severního buddhismu.