Kumaradžíva (Shanta Vana 2021)

Kumaradžíva (Shanta Vana 2021)

Série přednášek: Výklad textu Stručné vysvětlení meditačních metod od Kumaradžívy

Místo: Shanta Vana

Datum: 2020, 2021

Nahrávka: stáhnout nebo archive.org

Video: youtube

Přepis: stáhnout nebo archiv e.org
Velmi děkujeme panu Jaroslavovi Holečkovi za přepis nahrávek. Přepis bude postupně doplňovat. Přepisy nejsou autorizovány Bhantem.

 

(Pozn: Přepis nahrávky, kontrola správnosti české transkripce odborných termínů, rozčlenění a názvy kapitol a podkapitol: Jaroslav Holeček, 2021. Žlutě označená jsou slova, jejich přepis není zaručen.)

 

Online přednášky stále probíhají. Bhante pokračuje ve výkladu každou neděli. Organizátorem těchto online přednášek je skupina Theravádový buddhismus. Přihlášení na přednášky a doplňující informace najdete na jejich stránkách: https://www.sasana.cz/2020/12/27/bhante-dhammadipa-na-zoomu/

Bhanteho rozpracovaný anglický překlad textu: zde

 

Série přednášek je věnována rozboru textu Stručné vysvětlení meditačních metod (Brief Explanations of Meditation Methods). Text je připisován významnému buddhistickému učenci a překladateli Kumaradžívovi, který nejprve studoval učení tzv. tradičních buddhistických škol, posléze se však začal věnovat mahájánovým naukám. Kumaradžívův text se věnuje rozboru praxi džhán (v sanskrtu dhján), meditativních vnorů, a je založen na učení tradiční školy sauntantrika, jedná se však zároveň o intepretaci z pohledu mahájánového buddhismu. Tento přístup se podobá způsobu výuky bhanteho Dhammadípy, který svůj základní meditační trénink podstoupil v jižním buddhismu, tj. théravádové tradici, kterou ale nyní interpretuje z pohledu mahájánového, tj. severního buddhismu.