Meditace na dech + Analýza střední cesty – 1. kapitola

Téma: Meditace na dech dle severní tradice + Analýza střední cesty (Madhyanta Vibhaga sútra) – 1. kapitola

Místo: Zaježová

Datum: 29.3. – 4.4. 2018

Nahrávka: stáhnout nebo archive.org

Název nahrávky Tradice Objekt Téma
01 Sútra 1 – Neduální skutečnost severní   sútra
02 Metoda 1 – Meditace na dech v severní tradici severní dech mezidech
03 Metoda 2 – Otázky (mezidech, koncentrace, jemný dech) severní dech jemný dech
04 Sútra 2 – Takovost vědomí, tři úrovně reality severní   sútra
05 Metoda 3 – Předpoklady meditace vč.pozice severní   sed
06 Metoda 4 – Otázky (dech, prána, vítr, dhjány) severní dech prána, vítr, dhjány
07 Sútra 4 – Víra – předpoklad nedualistické meditace severní   sútra
08 Metoda 5 – Vítr, samádhí, stupně utišení severní dech vítr, samádhí
09 Sútra 5 – Vyjevovaní – vědomí – koncept severní   sútra
10 Metoda 6 – Anapána sati dle jižní a severní tradice obě dech anapána
11 Sútra 6 – Prosycování vědomí – samsára, takovost severní   sútra
12 Metoda 7 – Zjemňování dechu severní   jemný dech
13 Sútra 7 – Jak chápat realitu severní   sútra
14 Metoda 8 – Koncentrace, meridiány severní   meridiány, koncentrace

Čtyři brahmaviháry

Téma: Čtyři brahmaviháry
Místo: Zaježová
Datum: 30.4. – 20.4.2017

Nahrávka: stáhnout nebo archive.org

Název nahrávky Tradice
01 Úvod + různé tradice buddhismu obě
02 Mettá 1 – pozornost obě
03 Mettá 2 – čtyři ujištění obě
04 Mettá 3 – nerozlišující moudrost obě
05 Mettá 4 – rozbíjení hranic obě
06 Mettá 5 – utišení obě
07 Mettá 6 – utišení – devět přebývání obě
08 Mettá 7 – dvanáct druhů bytostí obě
09 Mettá 8 – překážky obě
10 Řízená meditace mettá obě
11 Karuná 1 obě
12 Karuná 2 obě
13 Mantra velkého soucitu – vysvětlení severní
14 Mudita + upekha obě
15 Otázky 1 obě
16 Otázky 2 obě
17 Otázky 3 obě
18 Otázky 4 obě
19 Otázky 5 obě
20 Otázky 6 obě

Meditace na dech + Sútra o rozvázání uzlů – 7. kapitola

Téma: Meditace na dech + Sútra o rozvázání uzlů (Sandhinirmočanasútra) – 7.kapitola
Místo: Zaježová
Datum: 24.7.- 2.8.2016

Nahrávka: stáhnout nebo archive.org

Doplňující text: google disk nebo uloz.to (Bhante připravil tento text pro posluchače a během přednášek se něj odkazoval)

Název nahrávky Tradice Objekt Téma
01 Úvod severní dech úvod
02 O metodě 1 – předpoklady meditace severní dech předpoklady
03 O metodě 2 – prvé fáze meditace – způsoby počítání severní dech počítání
04. Sůtra 1 – do verše 1.2.1 – stupně bodhisatvů severní takovost sútra
05 Mantra 1 – Avalokitesvara s výkladem severní mantra mantra
06 O metodě 3 – jižní a severní koncept meditace na dech obě dech dech
07 O metodě 4 – jižní a severní koncept meditace na dech – dokončení obě dech dech
08 Sůtra 2 – do verše 1.2.8. – bez úsilí vůči znakům objektů severní takovost sútra
09 Mantra 2 – Avalokitešvára s výkladem + sůtra srdce severní mantra mantra
10 O metodě 5 – 3 (4) fáze meditace šamata severní dech šamata
11 Sůtra 3 – do verše 2.3 – Zářiplné severní takovost sútra
12 O metodě 6 – základní principy vědy o dechu severní dech dech
13 a Sůtra 4 – do verše 2.4 – Planoucí moudrost. severní takovost sútra
13 b Sůtra 5 – do verše 2.11. – Buddhovství severní takovost sútra
14 předání zásluh – překlad severní dech zásluhy
15 šamata a vipasána v jógačáře severní dech jógačára
16 Sůtra 6 – do verše 6 – předsevzetí severní dech sútra
17 O metodě 7 – spojení šamaty a vipasány 1 severní dech jógačára
18 Sůtra 7 – do verše 10 – 10 dokonalostí severní dech sútra
19 O metodě 8 – spojení šamaty (vč. dhjány) a vipasány 2 severní dech jógačára
20 Sůtra 8 – do verše 15 – transcendentální dokonalosti severní dech sútra
21 O metodě 9 – meditace šamata jako základní předpoklad severní dech předpoklady
22 Závěrečné otázky severní dech otázky
Mantra 3 – sútra srdce severní mantra mantra

Meditace na dech + Sůtra o rozvázání uzlů

Téma: Meditace na dech + Sůtra o rozvázání uzlů (Sandhinirmočanasútra
Místo: Záježová
Datum: 31.7. – 6.8. 2015

Nahrávka: stáhnout nebo archive.org

Název nahrávky Tradice Objekt Téma
01 Úvod – Jógačára- škola pouhého vědomí severní vědomí jógačára
02 Základní podmínky meditace I. správné sezení severní tělo sed
03 Základní podmínky meditace II. severní tělo sed
04 Sútra Rozvázání uzlů I Neduální jsoucno – cesta boddhisatvů severní takovost sútra
05 Meditace na dech I. – Sebeuvědomění – satipatthána severní dech pozornost
06 Meditace Mettá I. severní mettá  
07 Meditace dle Jógačáry I. severní dech jógačára
08 Sútra Rozvázání uzlů II. severní takovost sútra
09 Meditace na dech II. severní dech  
10 Sútra Rozvázání uzlů III. severní takovost sútra
11 Meditace dle Jógačáry II. severní dech jógačára
12 Rozdílnost konceptů – rozdílnost meditací obě dech jógačára
13 Meditace na dech III. – Theraváda, Jógačára, 9 fází obě dech jógačára
14 Meditace na dech IV. – dle Jógačáry severní dech jógačára
15 Meditace Mettá II. severní mettá mettá
16 Meditace dle jógačáry III. – celkové shrnutí + otázky severní dech otázky
Čchi-kung severní prána čchi-kung
Meditace v chůzi severní dech chůze
Otázky a odpovědi I. severní vědomí otázky
Otázky a odpovědi II. severní vědomí otázky
Sliby Boddhisatvy + Čtyři etické přísliby severní mantra mantra

Diamantová sútra a meditace na dech

Téma: Diamantová sútra a meditace na dech
Místo: Zaježová
Datum: 1.6. – 8.6. 2014

Nahrávka: stáhnout nebo archive.org

Název nahrávky Tradice Objekt Téma
01 Diamantová sútra + meditace na dech – úvod      
02 Výklad Diamantové sútry 1     přirozený stav
03 Základní technika jakékoliv meditace     dech, sed
04 Meditace 2 – otázky a odpovědi 1 – důležitost zvyku meditace      
05 Sútra Srdce      
06 Výklad Diamantové sútry 2      
07 Meditace 3 – jako přirozený proces      
08 Meditace 4 – otázky a odpovědi 2 – chyba chytání znaků objektů      
09 Výklad Diamantové sútry 3      
10 Meditace 5 – technika meditace dechu – překážky – soustředění – uvolnění      
11 Meditace 6 – otázky a odpovědi 3 – počáteční úsilí      
12 Výklad Diamantové sútry 4      
13 Meditace 7 – technika meditace dechu – pozice – pozornost – takovost      
14 Meditace 8 – otázky a odpovědi 4 – každodenní praxe      
15 Výklad Diamantové sútry 5      
16 Meditace 9 – technika meditace dechu – úsilí- soustředění-pochopení dechu      
17 Meditace 10 – chůze – zen – takovost – vysvětlení      
18 Meditace 11 – otázky a odpovědi 5 – význam Mettá      
19 Výklad Diamantové sútry 6      
20 Meditace 12 – meditace mettá, takovosti, dechu      
21 Meditace 13 – meditace takovosti      
22 Meditace 14 – otázky a odpovědi 6 – tantra, osobní duše      
23 Výklad Diamantové sútry 7      
Denní program