Meditace na dech + Sútra o rozvázání uzlů – 8.kapitola

Téma: Meditace na dech dle školy Jógačára + Sútra o rozvázání uzlů (Sandhinirmočanasútra) – 8.kapitola
Místo: Sněhov
Datum: 12.8.- 20.8. 2016

Nahrávka: stáhnout nebo archive.org

Název nahrávky Tradice Objekt Téma
01 Úvod – cesta k buddhovství severní dech úvod
02 Metoda – předpoklady meditace severní dech předpoklady
03 Metoda – předpoklady meditace severní dech předpoklady
04 Metoda – předpoklady meditace severní dech předpoklady
05 Metoda – koncentrace severní dech koncentrace
06 Metoda – koncentrace severní dech koncentrace
07 Metoda – koncentrace severní dech koncentrace
08 Metoda – koncentrace a moudrost severní dech koncentrace
09 Metoda – koncentrace a moudrost severní dech koncentrace
10 Metoda – koncentrace a moudrost severní dech koncentrace
11 Otázky severní dech otázky
12 8.kapitola Sútry o rozvázání uzlů severní dech sútra
13 8.kapitola Sútry o rozvázání uzlů severní dech sútra
14 8.kapitola Sútry o rozvázání uzlů severní dech sútra
15 8.kapitola Sútry o rozvázání uzlů severní dech sútra
16 8.kapitola Sútry o rozvázání uzlů severní dech sútra
17 – správný sed – Monika severní pozice sed
18 – recitace severní mantra mantra

Meditace na dech + Sůtra o rozvázání uzlů

Téma: Meditace na dech + Sůtra o rozvázání uzlů (Sandhinirmočanasútra
Místo: Záježová
Datum: 31.7. – 6.8. 2015

Nahrávka: stáhnout nebo archive.org

Název nahrávky Tradice Objekt Téma
01 Úvod – Jógačára- škola pouhého vědomí severní vědomí jógačára
02 Základní podmínky meditace I. správné sezení severní tělo sed
03 Základní podmínky meditace II. severní tělo sed
04 Sútra Rozvázání uzlů I Neduální jsoucno – cesta boddhisatvů severní takovost sútra
05 Meditace na dech I. – Sebeuvědomění – satipatthána severní dech pozornost
06 Meditace Mettá I. severní mettá  
07 Meditace dle Jógačáry I. severní dech jógačára
08 Sútra Rozvázání uzlů II. severní takovost sútra
09 Meditace na dech II. severní dech  
10 Sútra Rozvázání uzlů III. severní takovost sútra
11 Meditace dle Jógačáry II. severní dech jógačára
12 Rozdílnost konceptů – rozdílnost meditací obě dech jógačára
13 Meditace na dech III. – Theraváda, Jógačára, 9 fází obě dech jógačára
14 Meditace na dech IV. – dle Jógačáry severní dech jógačára
15 Meditace Mettá II. severní mettá mettá
16 Meditace dle jógačáry III. – celkové shrnutí + otázky severní dech otázky
Čchi-kung severní prána čchi-kung
Meditace v chůzi severní dech chůze
Otázky a odpovědi I. severní vědomí otázky
Otázky a odpovědi II. severní vědomí otázky
Sliby Boddhisatvy + Čtyři etické přísliby severní mantra mantra

Diamantová sútra a meditace na dech

Téma: Diamantová sútra a meditace na dech
Místo: Zaježová
Datum: 1.6. – 8.6. 2014

Nahrávka: stáhnout nebo archive.org

Název nahrávkyTradiceObjektTéma
01 Diamantová sútra + meditace na dech – úvod   
02 Výklad Diamantové sútry 1  přirozený stav
03 Základní technika jakékoliv meditace  dech, sed
04 Meditace 2 – otázky a odpovědi 1 – důležitost zvyku meditace   
05 Sútra Srdce   
06 Výklad Diamantové sútry 2   
07 Meditace 3 – jako přirozený proces   
08 Meditace 4 – otázky a odpovědi 2 – chyba chytání znaků objektů   
09 Výklad Diamantové sútry 3   
10 Meditace 5 – technika meditace dechu – překážky – soustředění – uvolnění   
11 Meditace 6 – otázky a odpovědi 3 – počáteční úsilí   
12 Výklad Diamantové sútry 4   
13 Meditace 7 – technika meditace dechu – pozice – pozornost – takovost   
14 Meditace 8 – otázky a odpovědi 4 – každodenní praxe   
15 Výklad Diamantové sútry 5   
16 Meditace 9 – technika meditace dechu – úsilí- soustředění-pochopení dechu   
17 Meditace 10 – chůze – zen – takovost – vysvětlení   
18 Meditace 11 – otázky a odpovědi 5 – význam Mettá   
19 Výklad Diamantové sútry 6   
20 Meditace 12 – meditace mettá, takovosti, dechu   
21 Meditace 13 – meditace takovosti   
22 Meditace 14 – otázky a odpovědi 6 – tantra, osobní duše   
23 Výklad Diamantové sútry 7   
Denní program